Seneste nyt

 

Arbejdet med beregning af grundskyld er nu afsluttet:

Grundskyld 2013

 

På generalforsamlingen den 20. marts i år blev det besluttet, at forhøjelsen af grundskylden i 2013 skulle undersøges nærmere, jf. referat fra generalforsamling, pkt. 6.  Der blev nedsat en arbejdsgruppe som med bistand fra en advokat skulle undersøge om der var grundlag for at indsende en klage til SKAT vedrørende stigningen i grundskylden. I givet fald skulle indsendes en klage på vegne af medlemmerne af Beboerforeningen.

 

Carsten Andersen (Mølledammen nr. 15) har efterfølgende drøftet sagen med en advokat, som på baggrund af en gennemgang af Carstens egne skatteforhold, har bekræftet rigtigheden af SKATs beregning af grundskylden for 2013. Der vil således ikke blive indgivet klage til SKAT.

 

Det er imidlertid på sidste møde i beboerforeningens bestyrelse blevet aftalt, at der med udgangspunkt i et regneeksempel, skal gives en forklaring på stigningen. Forklaring med eksempel lægges ind på beboerforeningens hjemmeside.

 

Det skal understreges, at stigningen i 2013 ikke skyldes en ændret eller forkert ejendomsvurdering, men alene at SKAT har ændret beregningsmetoden for det såkaldte grundskatteloft, hvilket resulterer i en højere grundskyld, jf. regneeksemplet nedenfor.

 

Grundskatteloftet skal sikre en udjævning af stigninger i grundskylden, når grundværdien stiger hurtigt. Baggrunden for den ændrede beregningsmetode af grundskatteloftet var en fejl i SKATs IT-system, som blev afsløret i 2012. Fejlen betød, at ca. 3.000 ejendomme ikke skulle betale skat, mens flere havde betalt en for lav skat – heriblandt mange beboere i møllekvarteret. Problemet opstod fordi fradrag for forbedringer ved beregning af det såkaldte grundskatteloft blev ført tilbage til basisårets grundværdi i stedet for som fradrag i det forrige års grundværdi. Fra og med 2013 beregnes grundskatteloftet ud fra det forrige års grundværdi minus fradraget for forbedringer. Denne ændring er formentlig korrekt i henhold til lovgivningen, jf. advokatens vurdering. Men ændringen fører også i mange tilfælde til en højere grundskyld.

 

SKATs beregning af grundskatteloftet før 2013 (I regneeksemplet 2012):

 

(Grundværdi i basisår (her sat til 2002) - fradrag for forbedringer) * de samlede reguleringsprocenter fra basisåret til 2012.

 

SKATs beregning af grundskatteloftet fra 2013:

 

(Grundværdi 2012 – fradrag for forbedringer) * årets reguleringsprocent 

 

Sidstnævnte fører til et markant højere grundskatteloft for 2013 end i 2012, og i vores tilfælde til en højere grundskyld. Grundskylden beregnes ud fra det mindste af de to beløb: grundskatteloftet eller den aktuelle grundværdi – fradrag for forbedringer.

 

Regneeksempel:

Grundskyld i

2012

Grundværdi basisår (2002)

245.900

Fradrag for forbedringer

175.200

Akkumuleret reguleringsprocent fra basisåret (2002) til 2012

73,55 %

 

Grundskatteloftet:

(245.900-175.200)*1,7355

=122.700

Grundværdi 2012

545.200

Fradrag for forbedringer:

175.200

Beregningsgrundlaget i skatteåret 2012: Grundværdi i 2012- fradrag for forbedringer (A)

(545.200-175.200) = 370.000

Grundskyldspromille:

32,5

Grundskyld:

 

Da beregningsgrundlaget i skatteåret (A) ikke må overstige grundskatteloftet lægges grundskatteloftet til grund for beregning af grundskylden

0,0325 * 122.700=

3.987,75

 

 

 

Grundskyld i

2013

Grundværdi i 2012

545.200

Fradrag for forbedringer

175.200

Reguleringsprocent fra 2012 til 2013:

1,07

Grundskatteloftet:

(545.200-175.200)*1,07=

395.900

Grundværdi i året (2013)

555.900

Beregningsgrundlaget i skatteåret 2013: Grundværdi i 2013 - fradrag for forbedringer (A)

555.900-175.200= 380.700

Grundskyld:

Da beregningsgrundlaget (A) ikke overstiger grundskatteloftet, lægges (A) til grund for beregning af grundskylden

0,0325*380.700 =

12.372,75

 

Tidligere blev fradrag for forbedringer fratrukket i grundværdien for basisåret ganget op med reguleringsprocenten i de mellemliggende år. Fra 2013 foretages fradrag for forbedringer i grundværdien året før (som i vores tilfælde er noget større end grundværdien i basisåret) og ganges op med årets reguleringsprocent.  Dette giver et væsentligt større grundskatteloft og dermed i sidste ende en større grundskyld. I de fleste tilfælde vil den laveste værdi, som grundskylden beregnes af, være årets aktuelle grundværdi - fradrag for forbedringer.

 

 

 

Har I forslag til bestyrelsens løbende arbejde eller til generalforsamlingen, skal de afleveres til bestyrelsens formand

 

 

Se billeder fra sociale begivenheder i beboerforeningen:

Indvielse af legeplads

Havedag 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Beboerforeningen Mølledammen Område VII © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use.

Beboerforeningen Mølledammen 1 - 113 område VII